Privatna klinika i ordinacija
za prekid trudnoće i abortus.

Links

Glavna Stranica

Woman & Health - Centar za zdravlje žena

Kontakt

Ukoliko imate pitanja na temu prekida trudnoće, možete nam ih uputiti preko formulara direktno našim ljekarima. Ukoliko želite da ugovorite termin, dobicete nas na tel.: +43 1 5333 654 52. (Vikendom subota i nedelja, 10-20 sati: +43 676 5333 654)